Cobra MK III
Můj nový počítač
2022.11.24 tablet G-Pen F610, Krita
2022.11.24 18:33:57 Cobra-Mk3 gentoo systems Krita Gilhad

Based on 2020.05.10-cobra-mk3-instalace.html 2020.05.15-cobra-mk3-TeachMePCB.html 2020.06.12-more-settings.rst

Followed by ../HowTo/Krita/2022.12.11-instalace-zacatky.html

1   Krita

../HowTo/Krita/2022.12.11-instalace-zacatky.html

################################################################################
# cat /etc/portage/package.use/krita
################################################################################
media-gfx/krita gui widgets
dev-libs/glib dbus
dev-qt/qtcore icu
sys-auth/consolekit policykit
sys-auth/polkit consolekit
dev-python/PyQt5 gui widgets
dev-libs/libpcre2 pcre16
sys-libs/zlib minizip
gemerge avq media-gfx/krita
 • Problém - okna nemají title bar a chmoucají se vlevo nahoře
  • Ctrl-Shift-F Fullscreen trochu pomůže, aspoň myš nachází věci, kde je najít má
 • stejně zkusím časem novější verzi, snad to opraví
 • bez (nového) dokumentu nejde nastavovat skoro nic (by design)
 • tablet s přítlakem je v podstatě nezbytný pro plnohodnotnou práci se štětci
 • Krita tutorial z Pepper and Carrot
 • Krita 5.0 Manual
 • A první obrázek v Kritě
  • Caj

2   Tablet

cd /usr/src/linux
make menuconfig

Device Drivers --->
 HID support --->
  HID bus support (HID [=y]) --->
   Special HID drivers --->
    <M> Wacom Intuos/Graphire tablet support (USB)

CONFIG_HID_WACOM=m

make -j 26
make modules_install
modprobe wacom


ls -al /dev/input/by-id/*WALTOP*
# lrwxrwxrwx 1 root root 10 2022.11.24 17:57 /dev/input/by-id/usb-WALTOP_International_Corp._Slim_Tablet-event-kbd -> ../event26
# lrwxrwxrwx 1 root root 10 2022.11.24 17:57 /dev/input/by-id/usb-WALTOP_International_Corp._Slim_Tablet-event-mouse -> ../event24
# lrwxrwxrwx 1 root root 9 2022.11.24 17:57 /dev/input/by-id/usb-WALTOP_International_Corp._Slim_Tablet-mouse -> ../mouse5

################################################################################
# cat /etc/portage/make.conf/wacom
################################################################################
INPUT_DEVICES="$INPUT_DEVICES wacom"

gemerge -avqDuN world


################################################################################
# cat /etc/X11/xorg.conf.d/50-wacom.conf
################################################################################
Section "InputClass"
    Identifier "Tablet"
    Driver "wacom"
    MatchIsTablet "on"
EndSection

Section "InputClass"
    Identifier "Wacom class"
    MatchProduct "Wacom|WACOM|Hanwang|PTK-540WL|ISDv4|ISD-V4|ISDV4"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"

    Driver "wacom"
    Option "Gesture" "off"
EndSection

A dál asi restart X-ek ... a ono to chodí :)

3   Blender

gemerge -avq blender