Cobra MK III
Můj nový počítač
chatGPT: Shadowrun random bláboly
2023.04.29 19:36:37 chatGPT SR Gilhad chatGPT

Gilhad > Úvod: Hraji s přáteli Shadowrun 3. edici. Hra se odehrává v Seattlu v roce 2054, kdy funguje Matrix a probudila se Magie. Postavy objevily záhadnou Černou Věž, která se objevuje jen občas a pokaždé umožní jen jednu návštěvu, při které se dají získat klíče různého druhu. Klíče slouží k odmykání dveří v Černé Věži a po použití zmizí.

Scéna s kartářkou:

Postavy (Amy, Steve, Redhead) se obrátily na kartářku (Evelyn), která umí částečně předvídat budoucnost z karet (v rámci hry má dovednost, která tak funguje). Chtějí zjistit, co jim při průzkumu hrozí. Kartářka z karet vyčte, že Černá Věž nejspíš neumožňuje pokusy, které nemají alespoň nějakou šanci na úspěch, ale nedokáže to vyčíst takto konkrátně, jenom náznaky.

Požadavek:

Napiš scénu s kartářkou, popiš jaké karty používá, jak je rozkládá, jaké karty otočí a co ty karty v jejím podání znamenají obecně a co v tomto případě. Dotaz nechť je položen obřadně a odpověď je dlouhá, fantaskní a nepříliš určitá, plná náznaků. Kartářka sama jí moc nerozumí, ale chce postavám pomoci.

chatGPT > Amy, Steve a Redhead se ocitli v útulné místnosti plné vůní kadidla a svíček. V rohu stál malý stůlík, na kterém ležela kartářská sada s různě zdobenými kartami. Když vstoupili dovnitř, uvítala je středověkého vzhledu žena s dlouhými vlnitými vlasy a temnýma očima, která jim nabídla místa k sezení.

"Vítejte, drazí. Jak vám mohu pomoci?" zeptala se jich kartářka jménem Evelyn.

Postavy se rozložily kolem stolu, zatímco kartářka pečlivě promíchávala svou kartářskou sadu. Poté ji položila na stůl a postupně před každého z nich vykládala karty.

"Neptejte se mě na konkrétní události," varovala je kartářka. "Karty mohou ukázat pouze náznaky budoucnosti, nikdy přesná fakta."

Karty, které použila, byly všechny bohatě zdobené, s různými obrazy a symboly. Postupně je položila do několika řad, každá s vlastním významem.

"Karty vám ukážou cestu, ale jen pokud budete mít dostatek odvahy ji projít," začala kartářka a otočila první kartu. "Tato karta symbolizuje váš největší strach, který vás může zastavit. Musíte ho překonat, abyste mohli postoupit dál."

Následovalo několik dalších karet, z nichž každá symbolizovala nějakou vlastnost postav, která by jim mohla pomoci, ale také nějakou překážku, kterou by museli překonat.

"Ale teď se dostáváme k otázce, kterou jste přišli položit," pokračovala kartářka a otočila další kartu. "Tato karta symbolizuje Černou Věž. Vidím, že tato věž je velmi mocná, ale také nebezpečná. Zdá se, že jen ti nejsilnější a nejstatečnější mohou projít jejími dveřmi. Ale zároveň vidím, že vás tato věž nejspíš nezamítne, pokud budete mít alespoň nějakou šanci na úspěch."

Kartářka se zamyslela nad dalšími kartami a pokračovala: "Ale přesto si dejte pozor. Vidím zde mnoho pastí a nebezpečí

Gilhad > Pokračuj, kartářka asi použije sadu karet tarotových, nebo jim podobných. Vymysli, jaké konkrétní karty otočí a jaký jim přisoudí význam. Použij známé postupy, nebo stereotypy, připisované konkrétním tarotovým kartám při výkladu (hríči tarot neznají, takže to nemusí být fakticky správně. Je důležité to poselství, ale pro hru je potřeba ho podat podrobně a malebně.)

chatGPT > Kartářka si vezme svůj starý kožený pytel, kterým nosí svou sadu tarotových karet, a začne je vykládat. Pomalu si vybírá karty, otáčí je a pokládá na stůl. Postavy vidí, že karty jsou krásně zdobené, s malovanými obrazy a symboly, které vyvolávají různé emoce a představy.

První karta, kterou kartářka otočí, je karta Věže. "Toto znamená, že vaše plány se mohou zhroutit, že se vám může stát něco neočekávaného, co vás bude nutit přehodnotit své kroky," vysvětluje kartářka.

Druhá karta, kterou otočí, je karta Spravedlnosti. "To znamená, že vaše volby a rozhodnutí budou mít významné důsledky, ať už pozitivní nebo negativní," říká kartářka.

Třetí karta, kterou otočí, je karta Hvězdy. "Toto je velmi pozitivní karta, znamená naději, osvětlení a inspiraci. Bude to vaše vedení, které vám pomůže v cestě za vaším cílem," prohlašuje kartářka.

Čtvrtá karta, kterou otočí, je karta Královny pohárů. "Toto je karta emocí a citů, znamená, že vaše emoce budou hrát důležitou roli v vašem úspěchu. Musíte být schopni rozpoznat své emoce a řídit je," varuje kartářka.

Pátá karta, kterou otočí, je karta Smrti. "Toto není tak hrozné, jak to může znít," říká kartářka s úsměvem. "Tato karta znamená konec jedné fáze a začátek nového cyklu. Musíte nechat staré věci odejít, aby se mohly zrodit nové."

A nakonec kartářka otočí poslední kartu, karta Měsíce. "Toto znamená, že se budete muset vypořádat s nejasnostmi a nejistotami, ale pokud budete mít trpělivost a budete naslouchat své intuici, nakonec naleznete odpovědi," říká kartářka.

Postavy zůstanou trochu zmatené, ale kartářka je ujišťuje, že i když neví úplně přesně, co karty znamenají v této konkrétní situaci, věří, že

Gilhad > Useklo ti to výstup. Pokračuj od odstavce začínajícího "Postavy zůstanou trochu zmatené, ale kartářka je ujišťuje, že i když neví úplně přesně, co karty znamenají v této konkrétní situaci, věří, že"

chatGPT > Postavy zůstanou trochu zmatené, ale kartářka je ujišťuje, že i když neví úplně přesně, co karty znamenají v této konkrétní situaci, věří, že mají svůj význam a poselství. Poté položí další tři karty.

První karta, kterou otočí, je "Věž". Kartářka vysvětluje, že tato karta symbolizuje katastrofy, ničení a změny. Možná by to mohlo být varování před nějakou velkou hrozbou nebo ztrátou, která by mohla nastat při průzkumu věže.

Druhá karta, kterou otočí, je "Soudce". Kartářka vysvětluje, že tato karta symbolizuje spravedlnost, rozhodnutí a hodnocení. Možná by to mohlo znamenat, že postavy budou muset projít nějakým druhem soudního procesu, nebo že budou muset rozhodovat o něčem důležitém.

Poslední karta, kterou otočí, je "Poustevník". Kartářka vysvětluje, že tato karta symbolizuje samotu, reflexi a moudrost. Možná by to mohlo znamenat, že postavy se budou muset osamostatnit a získat vnitřní moudrost, nebo že budou muset najít nějakého důležitého průvodce, který jim pomůže.

Kartářka pak shrne, že z karet vyčetla, že postavy se vydají na nebezpečnou a náročnou cestu, ale že v této cestě mohou najít mnoho moudrosti a získají důležité poznání. Varuje je před nebezpečím, ale také je povzbuzuje, aby byly silné a důvěřovaly si. Navrhuje, aby se dobře připravily a věděly, co chtějí dosáhnout, protože pouze tak budou moci dosáhnout svého cíle.

Postavy se po výkladu cítí zmatené, ale zároveň se cítí povzbuzené a silné. Vědí, že je čeká nebezpečná cesta, ale věří, že se dokážou s tímto úkolem vypořádat.

Gilhad > Černá Věž zjevně není dílem nějaké firmy nebo vlády, protože používá materiály, které v té době nemohou existovat. Navrhni 10 teorií o tom, jak a proč se tam mohla ocitnout

chatGPT > * Magie - Černá Věž mohla být vytvořena pomocí magických sil. V roce 2054 je magie na světě nově probuzena a mohla posloužit jako zdroj energie pro stvoření takové stavby. * Paralelní světy - Černá Věž mohla přijít ze světa paralelního s naším, kde jsou materiály, technologie a magie jiné. Možná se jedná o průchod mezi dimenzemi. * Vyspělá mimozemská civilizace - Černá Věž mohla být postavena vyspělou mimozemskou civilizací, která mohla cestovat mezi hvězdami a mohla nám tuto stavbu zanechat jako záhadu. * Tajné společenství - Černá Věž mohla být postavena tajným společenstvím, které mohlo mít své vlastní zdroje a technologie, které nejsou veřejně známé. * Time travel - Černá Věž mohla být postavena v jiné době a prostoru a mohla být přenesena do Seattlu v roce 2054 pomocí časového stroje. * Vědecký experiment - Černá Věž mohla být vytvořena jako součást vědeckého experimentu, který mohl mít za cíl testovat nové materiály, technologie nebo energii. * Spirituální energie - Černá Věž mohla být vytvořena pomocí duchovní energie, která mohla být zachycena a využita jako zdroj pro stavbu. * Náboženství - Černá Věž mohla být postavena jako součást náboženského kultu nebo jako obětní místo pro nějaké rituály. * Neznámá technologie - Černá Věž mohla být postavena pomocí neznámé technologie, která byla objevena náhodou a použita jako zdroj pro stavbu. * Bohové - Černá Věž mohla být postavena pomocí síly bohů nebo duchů a mohla být určena pro komunikaci s nimi.

Gilhad > Navrhni 10 důvodů, proč je Černá Věž stavěna tak, aby podporovala prozkoumávání a přitom je plná agresivních nemyslících protivníků

chatGPT >