Cobra MK III
Můj nový počítač
chatGPT: povídka ze světa AD&D
2023.04.13 18:31:32 chatGPT chatGPT

1   Úvod

Gilhad > Pojďme napsat povídku ze světa AD&D. Jaké je vhodné členění takové povídky?

chatGPT > Příběhy ze světa AD&D mohou mít různá témata a délku, ale v zásadě by se měly řídit určitými pravidly a strukturou, aby byly srozumitelné a zajímavé pro čtenáře.

Zde je několik možných částí, které by se mohly objevit v povídce ze světa AD&D:

  • Úvod: Popisuje prostředí, kde se příběh odehrává, představuje hlavní postavu nebo postavy a vysvětluje důvod, proč se vydávají na svou cestu. Úvod může také obsahovat krátký popis důležitých pravidel a zvyklostí světa AD&D, aby čtenáři pochopili kontext příběhu.
  • Rozvoj: Tato část popisuje dobrodružství, které hlavní postavy prožívají, během kterého řeší různé problémy a čelí překážkám. V této části mohou být také popsány různé prvky fantasy, jako jsou magie, příšery a kouzelné předměty.
  • Vrchol: Tato část popisuje okamžik, kdy se situace dostává na vrchol a hlavní postavy musí použít všechny své schopnosti a znalosti, aby porazili nepřátele nebo překonali překážky. V této části se také může objevit zvrat, kdy se zdá, že vše je ztraceno, ale nakonec hlavní postavy najdou způsob, jak zvítězit.
  • Závěr: Tato část ukončuje příběh a vykládá důsledky událostí, které se v něm odehrály. Hlavní postavy mohou mít nové zkušenosti a získané předměty, ale také mohou čelit novým výzvám a nebezpečím v budoucnosti.

Je důležité si uvědomit, že tato členění není pevně stanoveno a každá povídka může mít svou vlastní strukturu. Nicméně, tato základní struktura by měla pomoci při psaní příběhů ze světa AD&D.

Gilhad > Prima, čtenáři této povídky znají prostředí AD&D, takže ho není nutno vysvětlovat. Hlavní postavou bude elf hraničář Markus, který se nepohodl s rodiči a vydal se do světa za dobrodružstvím. V úvodu příběhu přichází do bezejmenné vesničky v horách, ubytuje se v hospodě, při večeři zaslechne vyprávění o tajuplné jeskyni s poklady a příšerami a ráno se tam rozhodne vypravit. Napiš takovýto úvod na přibližně 1500 znaků.

2   Povídka

chatGPT > Markus, mladý elf hraničář, se unaveně procházel horskou stezkou, přemýšleje o tom, co udělal špatně, že se dostal do této situace. Jeho rodiče byli vždy velmi tradiční a chtěli, aby se Markus stal řemeslníkem jako oni. Avšak Markus toužil po dobrodružství a tak se rozhodl opustit svůj domov a vydat se do světa, aby objevil nové země a prožil něco zvláštního.

Přišel do malé, zapadlé vesničky uprostřed hor, kde se rozhodl přenocovat v hospodě. U večeře zaslechl zvěsti o tajemné jeskyni, která se nachází několik mil daleko a údajně skrývá neuvěřitelné bohatství a příšery, které hlídají tyto poklady. Markus byl zvědavý a rozhodl se, že ráno se tam vydá, aby zjistil, co se skutečně uvnitř této jeskyně nachází.

A tak ráno Markus vyrazil směrem k jeskyni, přemýšleje o tom, co ho tam může čekat. Cítil se dobrodružně a napjatě, připravený čelit všem nebezpečím, které se mu postaví do cesty.

Gilhad > popiš na 2000 znaků jaké zvěsti Markus zaslechnul a kdo je vyprávěl.

chatGPT > Markus seděl v hospodě a poslouchal rozmanité příběhy od různých návštěvníků. Mezi nimi se rozšířila zvláštní zvěst o jeskyni plné pokladů a příšer. Příběh vyprávěl starý lovec zvěře, který byl jedním z nejčastějších hostů hospody. Starý lovec se jmenoval Ragnor a jeho šedé vlasy a oči plné zkušenosti přidávaly jeho slovům na vážnosti.

Ragnor vypadal, že o této jeskyni ví mnoho. Vyprávěl, že tato jeskyně je skrytá v hlubokých horách, kde se nachází obrovské množství zlata a drahokamů. Říkal, že jeskyně byla v minulosti obývána draky, kteří tam ukrývali své poklady. Když však ti draci byli zničeni, vstoupily na scénu nové příšery, jež se rozhodly tuto jeskyni svým domovem.

Ragnor si však nebyl jistý, jaké přesně příšery tam žijí. Bylo slyšet, že se jedná o různé druhy netvorů a příšer, které jsou natolik nebezpečné, že by mohly bez problémů roztrhat i nejsilnějšího bojovníka. I tak však Ragnor tvrdil, že jeskyně stojí za riziko a případnou odměnu.

Markus nevěděl, co si o těchto zvěstech má myslet, ale zároveň ho okouzlila myšlenka na takovou dobrodružství. V duchu si představoval, jak se prokousává temnými chodbami, bojuje s příšerami a nakonec najde poklad, který mu umožní žít život, který si vždycky přál.

Markus se rozhodl, že vyrazí na cestu k té tajemné jeskyni, o které slyšel v hospodě. Ráno se tedy vydal z bezejmenné vesničky v horách, kde se ubytoval, a začal stoupat strmým a úzkým chodníkem, který vedl do horského hřebene.

Cesta byla náročná a Markus se musel často zastavit, aby si odpočinul a nadechl se horského vzduchu. Když se však konečně dostal na vrchol, byl odměněn úchvatným výhledem na okolní krajinu. Pod ním se rozkládaly kopce a údolí, která byla zakryta hustým lesem. V dálce byly vidět křišťálově čisté potoky a řeky, jež protékaly krajinou.

Markus se však musel vrátit k realitě a pokračovat v cestě. Musel se spustit zpátky dolů a pokračovat do hlubších hor, kde se měla jeskyně nacházet. Cesta se stávala stále náročnější, protože terén se zvedal a kameny byly ostré jako břitva.

Když se Markus dostal na konec horského hřebene, před ním se rozprostíralo rozlehlé údolí, ve kterém byla tajuplná jeskyně. Jeskyně byla vzdálená asi půl dne cesty. Markus se rozhodl, že se bude ubírat podél potoka, který se vléval do řeky, jež protékala údolím.

Po několika hodinách chůze se Markus dostal na místo, kde se potok rozšiřoval do malého jezírka. Zde se rozhodl, že si odpočine, než se vydá na další část cesty. Svlékl si boty a nohy namočil do studené vody. Po chvíli si uvědomil, že je tu úplné ticho. Ptáci neslýchají, hmyz nešumí a ani listí se netřepotá. Markus pocítil podivný chlad, který se mu plazil po zápěstí.

Pak náhle zahlédl něco, co mu vyrazilo dech. Na protější straně jezírka se objevil velký tmavý stín. Markus se zvedl, aby se mohl podívat blíž, ale něco ho přimělo, aby se okamžitě vrátil do bezpečí. Zvláštní ticho se rozplynulo a z lesa se ozval děsivý řev. Markus si

Gilhad > pokračuj

chatGPT > uvědomil, že se dostal do nebezpečí. Rychle si obul boty a sebral své věci. Poté rychle odešel z místa, kde se právě nacházel. Po několika minutách rychlé chůze se mu podařilo zrychlit tempo a dostat se k jeskyni, o které slyšel.

Když dorazil k jeskyni, uvědomil si, že se musí připravit na boj. Zbraň měl na svém místě, ale cítil, že mu něco chybí. Rozhlédl se po okolí a našel starou, hrdzavou dýku. Byla to zbraň, kterou by si nikdo nevybral, ale Markus cítil, že mu to bude stačit.

Když se konečně rozhodl vstoupit do jeskyně, zahlédl záblesky světla a slyšel šplouchání vody. Rozhlédl se po jeskyni a uvědomil si, že se musí pohybovat opatrně, protože jeskyně byla plná pastí. Cítil, že se mu podařilo najít cestu, kterou se mohl prokousat skrz jeskyni bez toho, aby spustil nějakou past.

Po několika hodinách cesty se Markus dostal ke konci jeskyně, kde se nacházel poklad, o kterém slyšel. Když vstoupil do místnosti, zahlédl stůl plný zlatých mincí a cenností. Avšak hned poté, co se pohyboval blíže k pokladu, zazněl hlasitý zvuk a ze stropu se spustila velká kamenná deska.

Markus se rychle k ní vrhl a snažil se ji zvednout, ale byla příliš těžká. Nakonec se mu podařilo najít slabou skulinu v zdi, do které se mohl schovat, aby unikl před nástrahami, které ho čekají.

Tak začal Markusův boj o přežití v jeskyni, která ho měla na krev a na hony zastrašit. Musel použít všechny své schopnosti a triky, aby se dostal ke svému cíli. Tento úkol byl pro něj těžký, ale s jeho odvahou a dovednostmi se Markus dokázal vypořádat s každou překážkou.

Gilhad > pokračuj

chatGPT > Po několika hodinách boje a prozkoumávání jeskyně Markus konečně dorazil k pokladu. Věděl, že se musí pohybovat opatrně, protože poklad byl obehnán zabezpečením. Pomalu se prokousával mezi pastmi, dokud konečně nedosáhl na stůl, kde se nacházel zlatý pohár.

Když se Markus pokusil sebrat pohár, zazněl hlasitý zvuk a celá jeskyně se zachvěla. Uvědomil si, že z pokladu nevyjde jen tak. Musel se připravit na boj, protože věděl, že někdo další bude mít zájem o tento poklad.

Když se Markus otočil, viděl před sebou skupinu goblinů. Věděl, že to bude těžký boj, ale nevzdal se. S jeho zkušenostmi z boje a jeho bystrostí se Markus dokázal bránit proti útokům goblinů a postupně je porážet.

Když byl boj nakonec vyhrán, Markus se zhluboka nadechl a podíval se na zlatý pohár v jeho rukou. Věděl, že to byla jeho odměna za jeho odvahu a statečnost. Avšak cítil, že je čas odejít z jeskyně, protože se musel vrátit zpět do svého světa.

Vydal se zpět tou stejnou cestou, kterou přišel, a překonal všechny pasti a nástrahy, které na něj čekaly. Když konečně dorazil zpět do vesnice, uvědomil si, že jeho dobrodružství bylo úspěšné a že se mu podařilo dosáhnout svého cíle.

Markus se rozhodl odjet z vesnice a pokračovat ve svých dobrodružstvích v jiných částech světa AD&D. Uvědomil si, že tato zkušenost mu poskytla mnoho užitečných dovedností a že bude schopen se postavit dalším výzvám, které na něj čekají.